Osv.
la.
Tra
Drik
skab
kam'rat
godt
for
hånd
i
glas
dit
blot
nu
tag
men
klik
slår
den
tungen
at
kan,
bedste
den
for
hænde
Det
slem.

ej
er
skam
din
med
følge
kunne
ej
du
Hvis
frem.
når
famlende
og
fumlende
vi
vers
sidste
Til

Osv.
la.
Tra
glar
natblå
søens
i
skin
sølver-
sit
strør
månen
og
far,
fruens,
fniser
fryser
Fred'rik
frisøren
felt
Når
Skræk.
smækker
skalle-
mod
Stinesen
stridser
stirrer
Strunk
skæg.
sit
af
skråsovs
sutte
ses
Skram
skipper
Skrappe

Osv.
la.
Tra
Clemm
fru
til
tasken
i
laks
slags
seks
fem,
straks
stak
vaks
Men
frem.
krebse
kolde
ti
skab
køle-
hans
fra
kravler
da
disk,
sin

flynder
med
frem
fade
fire
stiller
og
fisk
friske
fin-fin
fisker
kunden
til
Frits
fisker
Når

Osv.
la.
Tra
hvin
et
med
sluges
og
frem
pilles
piller
Hoste-
medicin.
henter
og
op
flyver
han
kok
doktor
og
bryst,
brustent
udi
bedre
blive
bare
bønligt
bad
høst,
hele
hoste
haft
har
høne
halte
Hansens
Hans

Osv.
la.
Tra
svar
et
os
gi'
straks
nu
vil
vise
enkle
denne
Thi
klar.
ganske
er
hovedet
i
du
om
skal,
prøves
Nu
træk.
udi
flere
måske
fået,
vi
har
snapse
og
væk,
er
appetit
vor
og
os
i
proppet
vi
har
Nu

Osv.
la.
Tra
gang
en

alle
nu
må:
høres
mumlen
ingen
og
sang,
enkle
denne
synge
sammen
alle
derfor
Vi
besvær.
alt
glemme
og
á
slappe
rigtig
vi
skal

hver,
og
én
gilde
til
her
samles
nu
vi
når
dag
I

Osv.
la.
Tra
vej
finder
vi
snart
men
mas
fandens
et
nok
os
gi'r
Det
grej.
denne
lære
kan
vi
også
om
se,
nu
os
Lad
lært.
de
har
sådan
hjørne
højre
i
ned'
starter
Man
svært.
ikke
det
er

skal,
læse
Kina
i
man
Når


kobbersmed evigglade Den Melodi: