Melodi: Kasper og Jesper og Jonathan 
  
 Rolf Krake, Svend og Hardeknud 
 ja - det var raske drenge, 
 og de holdt også gæstebud, 
 som man vil huske længe. 
 Nu går det altså løs igen, 
 manegen den er klar min ven, 
 når lyset bli'r dæmpet kan hvad som helst ske, 
 der bli'r gang i kalaset, ja - vent og se. 
  
 Vi synes sagen den er klar 
 et kvad vi nu skal kvæde, 
 det hører til når fest man har 
 det skaber nemlig glæde. 
 Der stil har altid været på 
 med damen dansen trædes må, 
 vi er måske ikke så snilde endda, 
 men vi elsker at feste - halleluja! 
  
 Vor hveradg går med slid og slæb 
 hvor vi med megen møje 
 må følge med i verdens stræb 
 og må så meget døje. 
 Men nu vil vi kun more os 
 lad bare alle andre slås 
 vi fylder vor kop, men dog ikke med the 
 når vi fester og skåler kan alting ske. 
  
 Vi fire er det raske kor, 
 og alle ved vi fylder 
 ja det gør heller ikke spor 
 hvis I os også hylder. 
 Vi satset har på stemninger 
 smid bare bort jer' hæmninger 
 vi optræder ej, men er festkomité 
 men bli'r vi provokeret så skal I se! 
  
 Vi laver alt i strakt galop 
 for vi er splittergale, 
 vi er en lille sluttet trop 
 som venter på skandale. 
 I dag vil vi på ho'det stå 
 for gratis mad I her kan få 
 lad propperne springe, så alle kan se 
 vi kan bruge vort ho'de og mere te'. 
  
 Nu sangen den skal slutte flot 
 vi fatter om pokalen 
 med højre hånd og tommeltot 
 og letter på finalen. 
 Vi har kun dette enkle mål 
 os selv at bringe denne skål 
 drik bægeret ud så vil underet ske, 
 vi får gang i hormonerne vent og se.