Melodi: Sådan er kapitalismen 
  
 Hon har flere år på bagen 
 åh! den hænger smart og rund, 
 å så når den helt til Skagen 
 om Kap Horn te Aggersund. 
 Hon er eeermane dajli 
 fabelagtig - vabbahar, 
 hon er alletiders gådte 
 hon er ingen kold segar. 
  
 Hennes ansægt - ih du milde 
 håret er som gras og strå, 
 å de store runde øjne  
 flakker rundt på må og få. 
 Hon er eeermane dajli 
 fabelagtig - vabbahar, 
 hon er alletiders gådte 
 hon er ingen kold segar. 
  
 Barmen den er værkli nyli 
 sæjer værfal vår den ska 
 maven er som himmelrummet, 
 ujen stop fra Z til A. 
 Hon er eeermane dajli 
 fabelagtig - vabbahar, 
 hon er alletiders gådte 
 hon er ingen kold segar. 
  
 Hon har ben som birkestammer 
 der har stået i tusind år. 
 hennes tær de vænner inad 
 vor hon ellers går og står. 
 Hon er eeermane dajli 
 fabelagtig - vabbahar, 
 hon er alletiders gådte 
 hon er ingen kold segar. 
  
 Hon har varme - hon har sjarme, 
 som en ko, der ska te bal 
 men det vegtiste, det er dog 
 hjærtet sitter, hvor det ska. 
 Hon er eeermane dajli 
 fabelagtig - vabbahar, 
 hon er alletiders gådte 
 hon er ingen kold segar.