Hobro kommune
Social & Sundhedsforvaltningen.
 
Fru/Hr XXXXX
Her skrives personens adresse
 
Dato: (fødselsdato)
Deres journalnummer:  I skoven skulle være gilde . 
 
Vor kæreste xxxxx
 
Fordi De bli'r halvfjers, vil vi så gerne sikre at De nu er
fuldt tilfreds. I relation til dette, vi derfor vil berette,
kommunen har et tilbud om et aktivt ældreliv, nu kan De blive
medlem af en klub for ældre siv.
 
Til daglig har vi hjemme i Dagcentret i by'n. Vi synes De en dag
skal komme ned til os og se, og hilse pænt på Anders, vor
pædagog fra Randers, som er så dygtig til at holde os i fuldt vigør,
han giver timer i strapudemaj og peddigrør.
Hver anden måned ta'r vi så slipset på fordi, så kører vi med rutebil
til kro i Springforbi. Her drikker vi macon'er og danser med balloner,
og der bli'r givet præmie for det allerbedste knald. (Kommunen yder tilskud, da det er et genbrugsbal).
En gang om året holder vi sportsdag i det fri, vi gi'r den hele
armen til de fleste ligger lig. I år er førsteprisen: At komme
i avisen, den nyeste med Jodle Birge "Fluer i Tyrol",
og retten til at få kommunens bedste kørestol.
 
Nu må De ikke tro, at det hele kun er pjat, så af det mere
seriøse kan vi nævne at: Vi øver i det sunde, vi spiser os så
runde - (det er jo ikke rart hvis man skal gå og slanke sig),
så det er li' fra chokolade, is til flæskesteg.
 
Og hvis det går lidt trægt med at holde Deres græs, De låner blot
vor gamle gartner, Otto Pillenæs. Til ham De roligt ringer -
han rører ej en finger, og for nu helt at sikre Deres fulde
førlighed, så kan De få et tilskud til at købe Dem en ged.
 
Har dette interesse, så bare kom af sted, og husk vi giver kaffen
De skal blot ha' kage med. Vi kræver kontingent, men det 
nu ej så slemt. Vi tipser fælles lotto, og har et fælles motto
"FORENINGEN FOR ÆLDRE SIV - GIR' DEM ET HELT NYT LIV"
 
Venlig hilsen - og på snarlig gensyn
B.I.M.S.
 
Socialinspektør
(Underskrives )