Melodi: Jeg er havren 
  
 Tak jeg sige vil til far og mor, 
 fra mit hjerte kommer disse ord. 
 Tak for dagen her, for denne fest, 
 hvor jeg sidder flot som hædersgæst. 
  
 Derfor har i al beskedenhed, 
 selv en lille sang jeg skrevet ned. 
 I en stille nattetimes ro, 
 gik det faktisk let, det kan I tro. 
  
 Dejlig barndom I mig givet har, 
 lyse minder med mig her jeg ta'r. 
 Jeg har lært at følge ret og pligt, 
 ved at det kan gøre livet rigt. 
  
 Når jeg min familie samlet har, 
 gode venner, så er sagen klar, 
 håber jeg naturligvis I vil, 
 slæbe store gaver med hertil. 
  
 Tak til sidst min mor og far skal ha', 
 tak for kærlighed - tak for i dag. 
 Nu vi alle her skal op at stå, 
 så et HURRA far og mor kan få. 
  
<konfirmandens navn>