Melodi: I en kælder sort som kul 
 eller: Højt fra træets grønne top 
 eller: turen går til Nødebo

Sæt S foran hvert ord. elskabsvenner, oleklart, tadig mukkest ynger. tærke temmer sikkert nart, angens trofer lynger. yng om olsort, yng om tær, yng opran, yng olo kær, yng om agnets kjalde. å kal temmer kralde. elskabsvenner amlet tå, tedets tolte ønner tadig ine >>kæve<< lå, ynger, veder, tønner. pisebordet magtfuldt tår, tore napseglas ødt pår, mil om olen kinner, orte kyer vinder. enere å kaffes >>kænk<< - omme veder varlig - øde må amt tore tænk, om ig ømmer narlig. >>lavecognac<<, >>tjernesprit<< iger omme mager kidt. odavand, ifoner prøjter, >>jusser<< kummer. temningen, tår tadig temt tundom ulten lider, trømtorsk, tærke auce, lemt ærligt vælget vider. pis om ultende oldat, ulefadets ager elskabsvenner mager. ommetider elskabslag indet ammentrækker, olde, vire, lemme lag nart eks anser vækker. pis å ure pege ild, ynes >>triben<< ærlig nild, å kal jældent kade tråle- tyrtebade. narlig iger angen lut, topper, krigen, krålen. elskabsvenner, ynger, en alut, kænker, ynger krålen : yngekunsten tolt kal tå, ene lægter lag kal lå, ving å valedrikken, kål, å iger kikken.