Melodi: Jyden han er stærk og sej

A hår putte i mi maw for mest a fjorten daw, Å A orker no et mier at få blot en træwwel nier Sån en bord, det æ ski gjæw. A bløw ve, te det sa ræw. Øl og dram, å hwa det kalls det er ski godt å fo gorlet hals. A ska åller væer få sien, te å snapp æ gue bien me agurkeservelat, ja, man er wal nok mad-akrumbat! Pokker ska no snår fåsto, hva de så ka hitte po! Hvis A no foer en skvatt øll, så slår A op som a bette føll! Bette maw, hvis do ku ta, sikke daw do så sku ha. Håd A blodt a strussemaw A ku blyw we i tre-fier daww! Ne A sejer "Tak for ma", A hå fåt, hva A sku ha. Tak for lån a knyw å krus, - no ska A ud po æ bette hus!